โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign คือ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบัน NetDesign Thailand ให้บริการด้านสอน เรียน computer เรียนคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดสอนอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
จ่ายครั้งเดียว เรียนได้ไม่อั้น เรียนกันจนจุก  
 
 
 
Professional Web Designer
เรียนรู้การออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ
Computer Arts & Graphic Design
สู่เส้นทางกราฟิกด้วย Photoshop + Illustrator + Indesign
Web Design Advanced
พัฒนาการออกแบบ Website ขั้นสูง
Graphic Design Advanced
สร้างสรรค์งานกราฟิกขั้นสูงให้สวยงาม อย่างมีสไตล์
Responsive Web Design
ออกแบบเว็บให้ตอบสนองกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
Photoshop CS6 for Techniques
ใช้งาน Photoshop CS6 อย่างมืออาชีพ
Dreamweaver CS6 (Professional)
เจาะลึกทุกคำสั่งของโปรแกรม Web Design ยอดฮิต
Illustrator CS6 for Techniques
สร้างสรรค์งาน Graphic ด้วย Illustrator CS6
Web Multimedia Muse&Edge Animate
สร้าง Website Animation ได้ด้วยตัวเอง
Cartoon Design Workshop
เรียนรู้การเขียนการ์ตูนแบบมืออาชีพ
Flash CS6 for Animation and Interactive
สร้าง Web แบบ Interactive ด้วย Flash
Art & Design 1
เริ่มต้นศึกษาแก่นแท้ของศิลปะ และการออกแบบ
Advance Flash for Animation and Interactive
ออกแบบ Character ในงาน Animation อย่างมืออาชีพ
Digital Photography
เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล
Flash Advance Interactive with ActionScript 3.0
เพิ่มศักยภาพงาน Animation ด้วย Action Script
Lightroom for Photography
เรียนรู้เทคนิคการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Lightroom
Magazine Design with Adobe Indesign
ออกแบบจัดรูปเล่มนิตยสารและหนังสือพิมพ์อย่างมืออาชีพ
Joomla for CMS
การออกแบบเว็บไซต์ ด้วย Joomla
Advertising Design & Creative
พัฒนาแนวคิดในการสร้าง Brand และออกแบบโฆษณา
Digital Publishing
เรียนรู้การสร้างสื่อ Digital Magazine
Multimedia for e-learning & Courseware Design
การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย สำหรับแบบเรียนระบบอีเลิร์นนิ่ง
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
สร้าง Website เพื่อรองรับได้ในทุระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Mac OS X, iOS, Android
Character Design Character Design
สำหรับผู้ที่ต้องการเป็น Character Design สำหรับการสร้างตัวละครใน เกมส์ , การ์ตูน เป็นของตัวเอง
 
 
SQL Server for Beginner
เริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูลด้วย SQL Server
VB.Net With SQL Server
ปูพื้นฐาน และ สร้าง Windows Application ด้วย VB 2008
C++ BASIC
C++ BASIC (Win32 Console Application)
ASP.NET & SQL server by C#
เรียนรู้สุดยอดเทคโนโลยีล่าสุดในการพัฒนา Web ขั้นสูง
C# 4.0 Basic
ปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ด้วยภาษา C# 4.0
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี .NET
PHP&My SQL for E-Commerce
Web Programming และ E-Commerce ด้วยภาษา PHP
JAVA Applet for Web Programming
พัฒนา Web และ Network Application ชั้นสูงด้วย JAVA
Advanced PHP Workshop
ต่อยอดความรู้ สู่สุดยอด PHP Programmer
Java Web Service
เรียนรู้ระบบงานการพัฒนา Enterprise Application
Joomla for e-Commerce
การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Joomla
Java Web-Base Application with Struts Framework
เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมที่เน้นการทำงานในระดับองค์กร
Object-Oriented Programming (C#)
เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมแบบมืออาชีพตามแบบ
ฉบับ OOP และ N-Tier
Advanced PHP5 with jQuery Framework
เพิ่มศักยภาพให้ Web Application ด้วย PHP5 และ JQuery
Client Side Programming with jQuery
JS framework ครอบคลุมทุก Browser
HTML5 for Basic
ปูพื้นฐานการพัฒนา Website ด้วย HTML5
Basic Programming with JavaScript
เรียนรู้การสร้างลูกเล่นบนเวบไซด์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
Oracle WebLogic Administration Essentials
ดูแลระบบ Application Server ด้วย Oracle อย่างมืออาชีพ
   
 
   
 
Animation for Beginners
ปูพื้นฐานด้านการสร้าง Animation
Maya 2013 (Intensive)
สร้าง Animation 3 มิติ และเทคนิคพิเศษระดับ Hollywood
3D Animation with 3DsMax 2014
สร้างภาพกราฟฟิค 3 มิติชั้นสูงด้วย 3Ds MAX 2014
Maya 2013 Advanced
เจาะลึกเทคนิคการสร้าง Animation ชั้นสูงด้วย Maya
3DsMax for Character Modelling
สร้าง Model คน ให้สมจริงด้วย 3Ds MAX
Movie Editing with Adobe Premier
ตัดต่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอล
การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush
เรียนรู้การสร้างงานโมเดล 3 มิต ด้วยโปรแกรม Zbrush
Movie Special Effect (After Effect )
สร้างสรรสุดยอดเทคนิคพิเศษให้ภาพยนตร์
 
2D Architecture with AutoCAD 2014
เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD
3D Architecture with 3DS MAX 2014
สร้างงานสถาปัตยกรรมด้วย 3DS MAX 2014
3D Architecture with SketchUp 2013
ออกแบบงาน Product 3D ด้วย Google SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
การตกแต่งแสง และเงาด้วยโปรแกรม Vray

3D Machine Design with SolidWorks 2013

การสร้างชิ้นงาน 3 มิติและสร้างเป็น Drawing 2D เพื่อใช้ในการสั่งผลิต โดยใช้โปรแกรมSolidWorks 2013
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2013
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3 มิติแบบเจาะลึก
Digital Audio & Basic Sound Engineer
เรียนรู้การตัดต่อ และมิกซ์เสียง ระบบดิจิตอล
Sound Studio Advanced
แต่งเพลง ด้วยระบบดิจิตอล แบบมืออาชีพ
Introduction for New Mac User
การใช้งาน Mac เบื้องต้น
iPhone Application for Beginner
เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรม บน iPhone
Android Programming Beginner
เริ่มต้นสร้าง Application บน Android
Basic iPhone Game Programming (2D)
เริ่มต้นการพัฒนาเกม 2D บน iPhone
Android For E-Commerce
พัฒนาร้านค้าออนไลน์บน Android
Advanced iPhone/iPad Game
Programming (2D)
พัฒนาเกม 2D บน iPhone/iPad ขั้นสูง
Android Advanced Programming
พัฒนาโปรแกรม Smart Phone, Tablet Platform
ชั้นสูงบน Android
iPhone Application for Advanced :
Location Based & Social Network
เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมบน iPhone แบบ
Location Based
 
iPhone Application for Advanced :
Database on iPhone
เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมบน iPhone ในการติดต่อ
กับไฟล์และฐานข้อมูล
Unity Game Development for Beginner
เรียนรู้กระบวนการพัฒนาเกม ด้วย Unity
Graphic for Game with 3DsMax & Mudbox
ออกแบบงานกราฟิก 3 มิติ สำหรับเกมด้วย
3DsMax & Mudbox
2D Game Programming with XNA
การพัฒนาเกม 2D ด้วย XNA Framework
 
Microsoft Excel 2013
จัดทำเอกสารงานบัญชี คำนวณ ตามการใช้งานจริง
Office 3 in 1
ทำเอกสารครบวงจร(Word+Excel+Powerpoint)
Microsoft Excel 2013 Advance
จัดทำเอกสารงานบัญชีระดับสูง
 
Dreamweaver
การสอบวัดระดับความรู้การใช้โปรแกรม Dreamweaver
Photoshop
การสอบวัดระดับความรู้การใช้โปรแกรม Photoshop
Flash
การสอบวัดระดับความรู้การใช้โปรแกรม Flash
 
Courses Package เรียนยกแก๊งค์ ลดยกก๊วน
 
 

โครงการ STARTUP WEEKEND BANGKOK 2014
คุณพร้อมหรือยัง? กับ 54ชั่วโมงของความท้าทาย ที่ต้องเค้นสมอง ระดมกำลัง คั้นพลังงาน สร้างสรรค์ผลงาน สตาร์ทอัพที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลก พบเจอกับคนที่อาจจะมา เป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ในอนาคต จากหลายสาขาอาขีพ
[อ่านต่อ]
ผ่อนชำระค่าเรียน 0% กับบัตรเครดิตชั้นนำ
ผ่อนชำระค่าเรียน ดอกเบี้ย 0% นาน 3เดือน กับ บัตรเครดิต กสิกรไทย กรุงศรี เซ็นทรัลการ์ด และ ซิมเพิลวีซ่าคาร์ด 
[อ่านต่อ]
 
ลงนามบันทึกความร่วมมือ SiamTech กับNetDesign
Netdesignได้รับเกียรติจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค):ในการร่วมมือทางวิชาการ
[อ่านต่อ]
The Hero คนต้นแบบ สัมภาษณ์ผู้บริหาร NetDesign
รายการที่จะนำคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลจากหลากหลาย
สาขาอาชีพผู้ซึ่งประสพความสำเร็จ ทั้งอาชีพการงาน
และการดำเนินชีวิต
[อ่านต่อ]
ภาพบรรยากาศงาน (AEC)
ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยธุรกิจออนไลน์
[อ่านต่อ]
ลงนามบันทึกความร่วมมือ Nation กับ NetDesign
Nation University จับมือ NetDesign จัดอบรมหลักสูตร
คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
[อ่านต่อ]
รายการ อายุน้อยร้อยล้าน เจาะลึกธุรกิจ NetDesign
รายการ "อายุน้อย 100 ล้าน" บุกสัมภาษณ์ เจาะลึก ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร เจ้าของธุรกิจโรงเรียน NetDesign
[อ่านต่อ]
 
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 

ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
 
รหัสนักเรียน
เลขที่บัตร
ประชาชน
 
อีเมล์
 
 
   
Share |