หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
ครั้งที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานของการเขียน ActionScript 3.0
 • รู้จักกับโปรแกรม Adobe Flash CC 2015 และการตั้งค่าเพื่อเริ่มทำงาน
 • เรียนรู้พื้นฐานการเขียนภาษา ActionScript 3.0
 • เรียนรู้วิธีการสร้าง Button Symbol เพื่อใช้ควบคุมงาน animation
 • รู้จักกับคำสั่งควบคุม Timeline และการสร้าง Function เพื่อใช้งาน
 • รู้จักกับ Event ต่างๆของ Mouse และการใช้ Event Object
ครั้งที่ 2 เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation
 • รู้จักลำดับชั้นของ Symbol (Target Path)
 • เรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่ง เพื่อควบคุมชั้นงานต่างๆ
 • เรียนรู้ขั้นตอน และทดลองสร้างงาน Interactive Presentation
 • รู้จักกับคำสั่งเพื่อใช้ในการนำเสนองานแบบ offline
ครั้งที่ 3 การควบคุม MovieClip อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้เทคนิคการควบคุม MovieClip หลายๆตัวด้วย Function เดียว
 • เพิ่มลูกเล่นให้ Presentation ด้วย MovieClip
 • รู้จักกับ Properties ต่างๆของ MovieClip
 • เรียนรู้การเขียนคำสั่งในการปรับค่า Properties ให้กับ MovieClip
ครั้งที่ 4 การสร้างตัวแปร และการใช้งาน Text Field
 • รู้จักกับการสร้างตัวแปร(Variable)เพื่อเก็บข้อมูล
 • รู้จักกับประเภทและการตั้งค่าต่างๆของ Text Field
 • เรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งในการแสดงค่าตัวแปรผ่านทาง Text Field
 • เรียนรู้ขั้นตอน และทดลองสร้างเกม Boxing
ครั้งที่ 5 การเขียนคำสั่งกำหนดเงื่อนไข (Condition)
 • เรียนรู้การเขียนคำสั่งกำหนดเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if
 • เรียนรู้เทคนิคการเขียนเงื่อนไขเพื่อนำไปใช้กับเกม
 • ทดลองทำงานแสดงภาพแบบหมุนรอบ 180องศา
 • เรียนรู้วิธีการเขียนเงื่อนไขเพื่อควบคุมค่า properties
 • ทดลองเขียนคำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ครั้งที่ 6 การควบคุมงานด้วย Keyboard และ การใช้ Event ENTER_FRAME
 • เรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งควบคุมงานด้วย Keyboard
 • เรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งให้ทำงานต่อเนื่องด้วย Event ENTER_FRAME
 • เรียนรู้เทคนิคการเขียนคำสั่งให้วัตถุเคลื่อนที่แบบมีความเร่ง
 • ทดลองสร้างงาน Gallery แสดงภาพแบบวนรอบ
ครั้งที่ 7 การสุ่มค่าต่างๆด้วยคำสั่ง Random
 • รู้จักกับคำสั่งต่างๆใน Class Math เพื่อใช้ในการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์
 • เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้คำสั่ง Math.random() เพื่อสุ่มค่า Properties ของวัตถุ
 • ทดลองสร้างฉากดาวบนท้องฟ้า ด้วยคำสั่ง Math.random()
 • เรียนรู้การเขียนคำสั่งเพื่อเรียกวัตถุจาก Library ลงมาที่ Stage
ครั้งที่ 8 การเขียนคำสั่งเรียกไฟล์จากภายนอกเข้ามาในงาน
 • เรียนรู้วิธีการ import ไฟล์ vdeo เข้ามาแสดง
 • ทดลองเขียนคำสั่งเพื่อควบคุมไฟล์ video
 • เรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งเรียกไฟล์เสียงเข้ามาใส่ในงาน
 • รู้จักกับ Class Loader เพื่อโหลดไฟล์ SWF จากภายนอกเข้ามาแสดงในงาน

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CS6 for Techniques
Illustrator CS6 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
Flash CS6 for Animation and Interactive
Advance Flash for Animation and Interactive
Flash Advance Interactive with ActionScript 3.0
Multimedia for e-learning & Courseware Design
Basic SEO
Programming
SQL
C++ BASIC
PHP-MySQL for E-commerce
Advanced PHP Workshop
Advanced PHP5 with jQuery Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET for E-Commerce
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application
HTML5 for Basic
Object-Oriented Programming (C#)
VB.Net With SQL Server
C# 4.0 Basic
Basic Programming
Windows Universal Application for Beginner
Basic Programming with JavaScript
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
3D Animation
Animation for Beginners
3D Animation with 3DsMax 2013
Maya (Intensive)
Maya Advanced
3DsMax for Character Modelling
After Effect for Special Effect
Movie Editing with Adobe Premier
Zbrush
3D Design with Rhino
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2013
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp Pro 7
Interior Lighting with V-Ray
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Mac
Introduction for New Mac User
Mobile Application
Introduction for New Mac User
iPhone for Beginner
Android Programming Beginner
Android Advanced Programming
Android For E-Commerce
iPhone Advanced : Database on iPhone
iPhone Advanced : Location Based & Social Network
Game Development and Design
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
Graphic for Game with 3DsMax & Mudbox
2D Game Programming with XNA
Unity Game Development for Beginner
Cross-Platform Games Development with App Game Kit
Microsoft Office 2010
Microsoft Excel 2010
Office 3 in 1
Web Template Design
Joomla for e-Commerce
Joomla for CMS
Create Blog with WordPress