หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
ครั้งที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานของการเขียน ActionScript 3.0
 • รู้จักกับโปรแกรม Adobe Flash CC 2015 และการตั้งค่าเพื่อเริ่มทำงาน
 • เรียนรู้พื้นฐานการเขียนภาษา ActionScript 3.0
 • เรียนรู้วิธีการสร้าง Button Symbol เพื่อใช้ควบคุมงาน animation
 • รู้จักกับคำสั่งควบคุม Timeline และการสร้าง Function เพื่อใช้งาน
 • รู้จักกับ Event ต่างๆของ Mouse และการใช้ Event Object
ครั้งที่ 2 เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation
 • รู้จักลำดับชั้นของ Symbol (Target Path)
 • เรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่ง เพื่อควบคุมชั้นงานต่างๆ
 • เรียนรู้ขั้นตอน และทดลองสร้างงาน Interactive Presentation
 • รู้จักกับคำสั่งเพื่อใช้ในการนำเสนองานแบบ offline
ครั้งที่ 3 การควบคุม MovieClip อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้เทคนิคการควบคุม MovieClip หลายๆตัวด้วย Function เดียว
 • เพิ่มลูกเล่นให้ Presentation ด้วย MovieClip
 • รู้จักกับ Properties ต่างๆของ MovieClip
 • เรียนรู้การเขียนคำสั่งในการปรับค่า Properties ให้กับ MovieClip
ครั้งที่ 4 การสร้างตัวแปร และการใช้งาน Text Field
 • รู้จักกับการสร้างตัวแปร(Variable)เพื่อเก็บข้อมูล
 • รู้จักกับประเภทและการตั้งค่าต่างๆของ Text Field
 • เรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งในการแสดงค่าตัวแปรผ่านทาง Text Field
 • เรียนรู้ขั้นตอน และทดลองสร้างเกม Boxing
ครั้งที่ 5 การเขียนคำสั่งกำหนดเงื่อนไข (Condition)
 • เรียนรู้การเขียนคำสั่งกำหนดเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if
 • เรียนรู้เทคนิคการเขียนเงื่อนไขเพื่อนำไปใช้กับเกม
 • ทดลองทำงานแสดงภาพแบบหมุนรอบ 180องศา
 • เรียนรู้วิธีการเขียนเงื่อนไขเพื่อควบคุมค่า properties
 • ทดลองเขียนคำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ครั้งที่ 6 การควบคุมงานด้วย Keyboard และ การใช้ Event ENTER_FRAME
 • เรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งควบคุมงานด้วย Keyboard
 • เรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งให้ทำงานต่อเนื่องด้วย Event ENTER_FRAME
 • เรียนรู้เทคนิคการเขียนคำสั่งให้วัตถุเคลื่อนที่แบบมีความเร่ง
 • ทดลองสร้างงาน Gallery แสดงภาพแบบวนรอบ
ครั้งที่ 7 การสุ่มค่าต่างๆด้วยคำสั่ง Random
 • รู้จักกับคำสั่งต่างๆใน Class Math เพื่อใช้ในการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์
 • เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้คำสั่ง Math.random() เพื่อสุ่มค่า Properties ของวัตถุ
 • ทดลองสร้างฉากดาวบนท้องฟ้า ด้วยคำสั่ง Math.random()
 • เรียนรู้การเขียนคำสั่งเพื่อเรียกวัตถุจาก Library ลงมาที่ Stage
ครั้งที่ 8 การเขียนคำสั่งเรียกไฟล์จากภายนอกเข้ามาในงาน
 • เรียนรู้วิธีการ import ไฟล์ vdeo เข้ามาแสดง
 • ทดลองเขียนคำสั่งเพื่อควบคุมไฟล์ video
 • เรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งเรียกไฟล์เสียงเข้ามาใส่ในงาน
 • รู้จักกับ Class Loader เพื่อโหลดไฟล์ SWF จากภายนอกเข้ามาแสดงในงาน

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User