หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
ครั้งที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานของการเขียน ActionScript 3.0
 • รู้จักกับโปรแกรม Flash และการตั้งค่าเพื่อเริ่มทำงาน
 • ทบทวนคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ควบคุม Timeline การสร้าง Function และ addEventListener
 • รู้จักกับ Event ต่างๆของ Mouse และการใช้ Event Object
 • Workshop สร้างงาน Presentation ด้วยการเขียนคำสั่งควบคุม Timeline
ครั้งที่ 2 การเขียนคำสั่งควบคุมข้ามชั้นงาน
 • รู้จักลำดับชั้นของ Symbol (Target Path)
 • เรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่ง เพื่อควบคุมชั้นงานต่างๆ
 • เรียนรู้เทคนิคการควบคุม MovieClip หลายๆตัวด้วย Function เดียว
 • เพิ่มลูกเล่นให้ Presentation ด้วย MovieClip (Intro, Drop Down menu, Button Animation)
ครั้งที่ 3 การเขียนคำสั่งควบคุม Properties และการเขียนคำสั่งกำหนดเงื่อนไข (Condition)
 • รู้จักกับ Properties ต่างๆของ MovieClip
 • เรียนรู้การเขียนคำสั่งในการปรับค่า Properties ให้กับ MovieClip
 • เรียนรู้การเขียนคำสั่งกำหนดเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if
 • Workshop ควบคุมเครื่องบิน  4 ทิศทาง ขึ้น ลง ซ้าย ขวา
ครั้งที่ 4 การใช้ Event ENTER_FRAME และการควบคุมงานด้วย Keyboard
 • เรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งให้ทำงานต่อเนื่องด้วย Event ENTER_FRAME
 • เรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งควบคุมงานด้วย Keyboard
 • Workshop ทำ Gallery แสดงภาพแบบวน Loop
ครั้งที่ 5 การสร้างตัวแปร และการใช้งาน Text Field
 • รู้จักกับการสร้างตัวแปร(Variable)เพื่อเก็บข้อมูล
 • รู้จักกับประเภทและการตั้งค่าต่างๆของ Text Field
 • เรียนรู้การเขียนคำสั่งในการส่งค่าตัวแปรผ่าน PHP
 • เรียนรู้การเขียนคำสั่งสร้าง Preload เพื่อนำงานไปใช้แบบ online
ครั้งที่ 6 การโหลดไฟล์เสียงจากภายนอก และการเตรียมงานแบบ online และ offline
 • เรียนรู้การเขียนคำสั่งเรียกไฟล์เสียงจากภายนอกเข้ามาในงาน
 • เรียนรู้วิธีการนำไฟล์ Flash ไปใช้ร่วมกับไฟล์ HTML เพื่อนำเสนองานแบบ online
 • รู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการนำเสนองานแบบ offline
ครั้งที่ 7 การโหลดไฟล์ Flash จากภายนอก และการเขียนคำสั่งให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วย Class Tween
 • รู้จักกับ Class Loader เพื่อโหลดไฟล์ SWF จากภายนอกเข้ามาแสดงในงาน
 • รู้จักกับ Class Tween เพื่อควบคุมให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่กำหนดได้
 • Workshop Present Sliding pages
ครั้งที่ 8 เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนองานด้วย Class Tween
 • Workshop Gallery Sliding
 • รู้จักกับเทคนิคการใช้  Function argument
 • Workshop Gallery Rotate
ครั้งที่ 9 การสุ่มค่าต่างๆด้วยคำสั่ง Random
 • รู้จักกับคำสั่งต่างๆใน Class  Math เพื่อใช้ในการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์
 • เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้คำสั่ง Math.random() เพื่อสุ่มค่า Properties ของวัตถุ
 • เรียนรู้การเขียนคำสั่งเพื่อเรียกวัตถุจาก Library ลงมาที่ Stage
 • รู้จักกับการเขียนคำสั่ง for เพื่อเรียกใช้คำสั่งแบบวนซ้ำ
ครั้งที่ 10 สร้างเกม Air Force
 • รู้จักกับคำสั่ง hitTestObject() เพื่อเช็คการชนกันของวัตถุ
 • เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียม Timeline เพื่อสร้างเกม
 • Workshop สร้างเกม Air Force

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CS6 for Techniques
Illustrator CS6 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
Flash CS6 for Animation and Interactive
Advance Flash for Animation and Interactive
Flash Advance Interactive with ActionScript 3.0
Multimedia for e-learning & Courseware Design
Basic SEO
Programming
SQL
C++ BASIC
PHP-MySQL for E-commerce
Advanced PHP Workshop
Advanced PHP5 with jQuery Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET for E-Commerce
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application
HTML5 for Basic
Object-Oriented Programming (C#)
VB.Net With SQL Server
C# 4.0 Basic
Basic Programming
Windows Universal Application for Beginner
Basic Programming with JavaScript
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
3D Animation
Animation for Beginners
3D Animation with 3DsMax 2013
Maya (Intensive)
Maya Advanced
3DsMax for Character Modelling
After Effect for Special Effect
Movie Editing with Adobe Premier
Zbrush
3D Design with Rhino
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2013
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp Pro 7
Interior Lighting with V-Ray
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Mac
Introduction for New Mac User
Mobile Application
Introduction for New Mac User
iPhone for Beginner
Android Programming Beginner
Android Advanced Programming
Android For E-Commerce
iPhone Advanced : Database on iPhone
iPhone Advanced : Location Based & Social Network
Game Development and Design
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
Graphic for Game with 3DsMax & Mudbox
2D Game Programming with XNA
Unity Game Development for Beginner
Cross-Platform Games Development with App Game Kit
Microsoft Office 2010
Microsoft Excel 2010
Office 3 in 1
Web Template Design
Joomla for e-Commerce
Joomla for CMS
Create Blog with WordPress