หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 กด PLAY เพื่อชมภาพยนตร์แนะนำหลักสูตร

Magazine Design with Adobe Indesign CC 2015

หลักสูตรสู่แนวทางการออกแบบสิ่งพิมพ์ ขั้นสูง ด้วยโปรแกรม Indesign CC 2015 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถือเป็นมาตรฐานใหม่ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยรวบรวมลักษณะพิเศษของ Adobe Illustrator CC 2015 และ Adobe PageMaker CC 2015 เข้าด้วยกัน และนับเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมใช้ออกแบบในวงการนิตยสารต่างประเทศ โดยในหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ เริ่มจากกระบวนการคิด Concept ของหนังสือ , วางโครงสร้างของหนังสือทั้งเล่ม (Dummy) แล้วจึงออกแบบ Template เพื่อคุม Themes ของหนังสือขึ้นมา โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ หลายรูปแบบ ให้ผู้เรียนเข้าใจ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และวิธีการแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอนการทำงานจริง

หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

Windows

Adobe Illustrator CC 2015, Adobe Indesign CC 2015, Adobe Photoshop CC 2015

 • อ.วรางคณา ธนสิริตระกูล
 • อาจารย์ ประจำหลักสูตร
  Magazine Design with
  Indesign CC 2015
 • การศึกษา : ปริญญาตรี
  คณะนิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Adobe Certificate
  (International)

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

" Indesign เป็นโปรแกรมสำหรับจัดหน้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดหน้าหนังสือ นิตยสาร หรือ วารสาร ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่ทำงานสิ่งพิมพ์ เพราะใช้งานง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ผู้ที่เรียนจบด้าน Indesign สามารถไปทำงานในสำนักพิมพ์ต่างๆ หรือ ใช้กับงานในส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาดซึ่งต้องมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มากมาย และยังต่อยอดได้ในหลักสูตรด้าน Graphic Design ด้วยโปรแกรม Photoshop CC 2015 หรือ Illustrator CC 2015 เพื่อพัฒนาฝีมือจากการจัดหน้าไปสู่การออกแบบต่อไป "

 • ราคา 5,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 165 บาท )
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 137 บาท )

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียน อินเทอร์เน็ตและการออกแบบ
  ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขา ถนนอโศก-ดินแดง
  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 049-2-80555-6
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 หรือ Email : contact@NetDesign.ac.th)
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ หรือ Internet and Design Institute

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
?????????????????????????????? Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User