หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 กด PLAY เพื่อชมภาพยนตร์แนะนำหลักสูตร

Magazine Design with Adobe Indesign CC 2015

หลักสูตรสู่แนวทางการออกแบบสิ่งพิมพ์ ขั้นสูง ด้วยโปรแกรม Indesign CC 2015 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถือเป็นมาตรฐานใหม่ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยรวบรวมลักษณะพิเศษของ Adobe Illustrator CC 2015 และ Adobe PageMaker CC 2015 เข้าด้วยกัน และนับเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมใช้ออกแบบในวงการนิตยสารต่างประเทศ โดยในหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ เริ่มจากกระบวนการคิด Concept ของหนังสือ , วางโครงสร้างของหนังสือทั้งเล่ม (Dummy) แล้วจึงออกแบบ Template เพื่อคุม Themes ของหนังสือขึ้นมา โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ หลายรูปแบบ ให้ผู้เรียนเข้าใจ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และวิธีการแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอนการทำงานจริง

หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

Windows

Adobe Illustrator CC 2015, Adobe Indesign CC 2015, Adobe Photoshop CC 2015

 • อ.วรางคณา ธนสิริตระกูล
 • อาจารย์ ประจำหลักสูตร
  Magazine Design with
  Indesign CC 2015
 • การศึกษา : ปริญญาตรี
  คณะนิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Adobe Certificate
  (International)

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

" Indesign เป็นโปรแกรมสำหรับจัดหน้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดหน้าหนังสือ นิตยสาร หรือ วารสาร ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่ทำงานสิ่งพิมพ์ เพราะใช้งานง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ผู้ที่เรียนจบด้าน Indesign สามารถไปทำงานในสำนักพิมพ์ต่างๆ หรือ ใช้กับงานในส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาดซึ่งต้องมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มากมาย และยังต่อยอดได้ในหลักสูตรด้าน Graphic Design ด้วยโปรแกรม Photoshop CC 2015 หรือ Illustrator CC 2015 เพื่อพัฒนาฝีมือจากการจัดหน้าไปสู่การออกแบบต่อไป "

 • ราคา 5,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 165 บาท )
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 137 บาท )

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียน อินเทอร์เน็ตและการออกแบบ
  ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขา ถนนอโศก-ดินแดง
  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 049-2-80555-6
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 หรือ Email : contact@NetDesign.ac.th)
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ หรือ Internet and Design Institute

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CS6 for Techniques
Illustrator CS6 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
Flash CS6 for Animation and Interactive
Advance Flash for Animation and Interactive
Flash Advance Interactive with ActionScript 3.0
Multimedia for e-learning & Courseware Design
Basic SEO
Programming
SQL
C++ BASIC
PHP-MySQL for E-commerce
Advanced PHP Workshop
Advanced PHP5 with jQuery Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET for E-Commerce
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application
HTML5 for Basic
Object-Oriented Programming (C#)
VB.Net With SQL Server
C# 4.0 Basic
Basic Programming
Windows Universal Application for Beginner
Basic Programming with JavaScript
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
3D Animation
Animation for Beginners
3D Animation with 3DsMax 2013
Maya (Intensive)
Maya Advanced
3DsMax for Character Modelling
After Effect for Special Effect
Movie Editing with Adobe Premier
Zbrush
3D Design with Rhino
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2013
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp Pro 7
Interior Lighting with V-Ray
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Mac
Introduction for New Mac User
Mobile Application
Introduction for New Mac User
iPhone for Beginner
Android Programming Beginner
Android Advanced Programming
Android For E-Commerce
iPhone Advanced : Database on iPhone
iPhone Advanced : Location Based & Social Network
Game Development and Design
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
Graphic for Game with 3DsMax & Mudbox
2D Game Programming with XNA
Unity Game Development for Beginner
Cross-Platform Games Development with App Game Kit
Microsoft Office 2010
Microsoft Excel 2010
Office 3 in 1
Web Template Design
Joomla for e-Commerce
Joomla for CMS
Create Blog with WordPress