หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 

Joomla for E-Commerce

หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าด้วย Joomlaได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ ผู้ที่สนใจ ต้องการจะทำธุรกิจ อีคอมเมิร์ช แต่ไม่มีความรู้ ทางด้านเทคนิค ในการออกแบบและบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมทั้ง ผู้ที่ไม่ต้องการลงทุนสูงในการจ้างบุคคลากร หรือบริษัทออกแบบเว็บไซต์ เพื่อสร้างเว็บไซต์ของตนเอง ปัญหาส่วนใหญ่ ของการทำธุรกิจ อีคอมเมิร์ช คือ เรื่องของความยุ่งยาก ทางด้านเทคนิค ในการจัดทำเว็บไซต์ จำหน่ายสินค้า และ ระบบแคตตาล็อค ต่างๆ ที่อาจต้องจ้างบริษัทหรือผู้ชำนาญมาดำเนินการจัดทำ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ตัวอย่าง เว็บไซต์ ที่มีคุณภาพ หนึ่งๆ อาจต้องมีการลงทุน เริ่มต้น ตั้งแต่ หลายหมื่นบาท จนไปถึงหลายแสนบาท ดังนั้น Joomla E-commerce จึงเป็นทางเลือกใหม่ ที่มีความสามารถทางด้าน E-commerce ครบถ้วนทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ที่คุณก็สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม

หลักสูตร 21 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

HTML ขั้นพื้นฐาน, PHP ขั้นพื้นฐาน, MySQL ขั้นพื้นฐาน

อาจารย์ อัครวุฒิ ตำราเรียง

หัวหน้าทีม Joomla! ลายไทย ผู้พัฒนา Joomla ภาษาไทย

และทีมวิทยากรจาก ทีมลายไทย

 • ราคา 5,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 276 บาท )
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 229 บาท)

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่ม อบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User