หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 


ครั้งที่ 1
Animation for Beginners
• ประวัติและการกำเนิด Animation
• ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของการทำ Animation
• เทคนิคและวิธีการต่างๆในการทำ Animation

 

ครั้งที่ 2
Animation Process
• รู้จักขั้นตอนทั้งหมดของการทำ Animation ตั้งแต่ต้นจนจบ
 

ครั้งที่ 3
Story (1)
• โครงสร้างการเขียนบทแบบต่างๆ
• การหาแรงบันดาลใจในการเขียนบท
 

ครั้งที่ 4
Story (2)
• การพัฒนาบทภาพยนตร์
• ฝึกเขียนบทแบบง่ายๆ
 

ครั้งที่ 5
Character Design (1)
• การออกแบบตัวละครใน Animation
• ฝึก sketch รูปแบบง่ายๆ
 

ครั้งที่ 6
Character Design (2)
• สร้างบุคลิกตัวละครใน Animation
• การเลือกใช้สี เครื่องแต่งกาย
• ฝึกออกแบบตัวละครด้วย 2D Software
 

ครั้งที่ 7
Basic 3D animation
• การทำงานกับ Program 3D animation
• การออกแบบท่าทางกับ 3D character
• การสร้างฉาก3D แบบ ง่ายๆ เพื่อช่วยในการจัดมุมกล้อง
• การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม 3D ในการเขียน Storyboard
 

ครั้งที่ 8
Storyboard
• การเล่าเรื่องผ่าน Storyboard
• การลำดับเรื่อง และตัดต่อ
• ฝึกเขียน Storyboard ของตัวเอง
 
หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
?????????????????????????????? Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
 
Share |