หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 


ครั้งที่ 1
Animation for Beginners
• ประวัติและการกำเนิด Animation
• ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของการทำ Animation
• เทคนิคและวิธีการต่างๆในการทำ Animation

 

ครั้งที่ 2
Animation Process
• รู้จักขั้นตอนทั้งหมดของการทำ Animation ตั้งแต่ต้นจนจบ
 

ครั้งที่ 3
Story (1)
• โครงสร้างการเขียนบทแบบต่างๆ
• การหาแรงบันดาลใจในการเขียนบท
 

ครั้งที่ 4
Story (2)
• การพัฒนาบทภาพยนตร์
• ฝึกเขียนบทแบบง่ายๆ
 

ครั้งที่ 5
Character Design (1)
• การออกแบบตัวละครใน Animation
• ฝึก sketch รูปแบบง่ายๆ
 

ครั้งที่ 6
Character Design (2)
• สร้างบุคลิกตัวละครใน Animation
• การเลือกใช้สี เครื่องแต่งกาย
• ฝึกออกแบบตัวละครด้วย 2D Software
 

ครั้งที่ 7
Basic 3D animation
• การทำงานกับ Program 3D animation
• การออกแบบท่าทางกับ 3D character
• การสร้างฉาก3D แบบ ง่ายๆ เพื่อช่วยในการจัดมุมกล้อง
• การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม 3D ในการเขียน Storyboard
 

ครั้งที่ 8
Storyboard
• การเล่าเรื่องผ่าน Storyboard
• การลำดับเรื่อง และตัดต่อ
• ฝึกเขียน Storyboard ของตัวเอง
 
หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CS6 for Techniques
Illustrator CS6 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
Flash CS6 for Animation and Interactive
Advance Flash for Animation and Interactive
Flash Advance Interactive with ActionScript 3.0
Multimedia for e-learning & Courseware Design
Basic SEO
Programming
SQL
C++ BASIC
PHP-MySQL for E-commerce
Advanced PHP Workshop
Advanced PHP5 with jQuery Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET for E-Commerce
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application
HTML5 for Basic
Object-Oriented Programming (C#)
VB.Net With SQL Server
C# 4.0 Basic
Basic Programming
Windows Universal Application for Beginner
Basic Programming with JavaScript
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
3D Animation
Animation for Beginners
3D Animation with 3DsMax 2013
Maya (Intensive)
Maya Advanced
3DsMax for Character Modelling
After Effect for Special Effect
Movie Editing with Adobe Premier
Zbrush
3D Design with Rhino
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2013
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp Pro 7
Interior Lighting with V-Ray
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Mac
Introduction for New Mac User
Mobile Application
Introduction for New Mac User
iPhone for Beginner
Android Programming Beginner
Android Advanced Programming
Android For E-Commerce
iPhone Advanced : Database on iPhone
iPhone Advanced : Location Based & Social Network
Game Development and Design
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
Graphic for Game with 3DsMax & Mudbox
2D Game Programming with XNA
Unity Game Development for Beginner
Cross-Platform Games Development with App Game Kit
Microsoft Office 2010
Microsoft Excel 2010
Office 3 in 1
Web Template Design
Joomla for e-Commerce
Joomla for CMS
Create Blog with WordPress
 
 
 
 
Share |