หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 


ครั้งที่ 1
Animation for Beginners
• ประวัติและการกำเนิด Animation
• ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของการทำ Animation
• เทคนิคและวิธีการต่างๆในการทำ Animation

 

ครั้งที่ 2
Animation Process
• รู้จักขั้นตอนทั้งหมดของการทำ Animation ตั้งแต่ต้นจนจบ
 

ครั้งที่ 3
Story (1)
• โครงสร้างการเขียนบทแบบต่างๆ
• การหาแรงบันดาลใจในการเขียนบท
 

ครั้งที่ 4
Story (2)
• การพัฒนาบทภาพยนตร์
• ฝึกเขียนบทแบบง่ายๆ
 

ครั้งที่ 5
Character Design (1)
• การออกแบบตัวละครใน Animation
• ฝึก sketch รูปแบบง่ายๆ
 

ครั้งที่ 6
Character Design (2)
• สร้างบุคลิกตัวละครใน Animation
• การเลือกใช้สี เครื่องแต่งกาย
• ฝึกออกแบบตัวละครด้วย 2D Software
 

ครั้งที่ 7
Basic 3D animation
• การทำงานกับ Program 3D animation
• การออกแบบท่าทางกับ 3D character
• การสร้างฉาก3D แบบ ง่ายๆ เพื่อช่วยในการจัดมุมกล้อง
• การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม 3D ในการเขียน Storyboard
 

ครั้งที่ 8
Storyboard
• การเล่าเรื่องผ่าน Storyboard
• การลำดับเรื่อง และตัดต่อ
• ฝึกเขียน Storyboard ของตัวเอง
 
หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Professional Web Design
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Dreamweaver CS6
Computer Art & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Flash CS6 for Animation and Interactive
Flash CS6 for Advanced Animation
Flash Advance Interactive with ActionScript 3.0
Magazine Design with InDesign
Advertising Design & Creative
Photoshop CS6
Illustrator CS6
Digital Photography
Cartoon Design Workshop
Art and Design I
Multimedia for e-learning & Courseware Design
E-Learning Administrator & SCORM Developer
Joomla for CMS
Lightroom
Digital Publishing
Programming
SQL
C++ BASIC
PHP-MySQL for E-commerce
Advanced PHP Workshop
Advanced PHP5 with jQuery Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET for E-Commerce
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application
HTML5 for Basic
Joomla for e-Commerce
Object-Oriented Programming (C#)
3D Animation
Animation for Beginners
3D Animation with 3DsMax 2013
Maya (Intensive)
Maya Advanced
3DsMax for Character Modelling
After Effect for Special Effect
Movie Editing with Adobe Premier
Zbrush
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2013
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp Pro 7
Interior Lighting with V-Ray
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Mobile Application & Mac
Introduction for New Mac User
iPhone for Beginner
Android Programming Beginner
Android Advanced Programming
Android For E-Commerce
iPhone Advanced : Database on iPhone
iPhone Advanced : Location Based & Social Network
Game Development and Design
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
Graphic for Game with 3DsMax & Mudbox
2D Game Programming with XNA
Unity Game Development for Beginner
Cross-Platform Games Development with App Game Kit
Microsoft Office 2010
Microsoft Excel 2010
Office 3 in 1
Adobe Certified Associate
Certificate
 
 
 
 
Share |