หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
ครั้งที่ 1 เริ่มต้นปูพื้นฐานสู่ การเป็น Graphic Designer
 • ทฤษฎีสีในงานดิจิตอล และจิตวิทยาของสี
 • ทำความรู้จักโปรแกรม Photoshop CS6
 • ประเภทของไฟล์รูป และการเลือกใช้ไฟล์สำหรับรูปภาพ
 • การเลื่อกใช้โปรไฟร์สีสำหรับรูปภาพ
 • เปิดภาพและตกแต่งภาพด้วย Camera RAW
ครั้งที่ 2 รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ในโปรกรม Photoshop CS6
 • ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ใน Tool Box และ Pallete
 • การทำงานของ Layer
 • การปรับขนาดภาพด้วย image Size
 • การสร้างภาพมุมกว่าง (Panorma)
ครั้งที่ 3 การจัดการกับ Layer
 • รู้จัก Blending Mode และ Opacity
 • รู้จักการทำงานของ Brushเรียนรู้การทำงานของ Mask Layer และ Channel
 • การ Save และ การ Load Alpha Channel
ครั้งที่ 4 การทำงานในกลุ่มของ Filter
 • การปรับสีภาพด้วยคำสั่ง Adijustment
 • เรียนรู้การทำงานของ Quick Mask Mode
 • ทดลองใช้ Filter Effect
:: WorkShop 1 ::
ครั้งที่ 5 การทำงานในกลุ่มของ Filter
 • รู้จักการทำงานของการจับคู่สีในคำสั่ง Adijustment เพื่อนำไปใช้กับการตกแต่งภาพ
 • ทดลองใช้ Adijustment Layer
:: WorkShop 2 :: ทดลองแก้ไขตกแต่งภาพถ่ายให้มีความสวยงามมากขึ้นแบบแนบเนียน
ครั้งที่ 6 เทคนิคในการตกแต่งภาพ
 • เรียนรู้เรื่องการปรับสกินโทน(สีผิวคน)
 • เทคนิคการตกแต่งภาพบุคคล
 • เทคนิคการปรับความคมชัดของภาพ (มีหลากหลายรูปแบบ)
ครั้งที่ 7 การสร้าง Effect ให้กับผลงาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
 • เรียนรู้การใช้ Brush เพื่อเอามาสร้าง Effect
 • ใช้ Pallete Patsh และ เส้น Path กำหนดทิดทางของ Brush Effect
:: WorkShop 3 :: การสร้างภาพแนวแฟนตาซี

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Professional Web Design
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Dreamweaver CS6
Computer Art & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Flash CS6 for Animation and Interactive
Flash CS6 for Advanced Animation
Flash Advance Interactive with ActionScript 3.0
Magazine Design with InDesign
Advertising Design & Creative
Photoshop CS6
Illustrator CS6
Digital Photography
Cartoon Design Workshop
Art and Design I
Multimedia for e-learning & Courseware Design
E-Learning Administrator & SCORM Developer
Joomla for CMS
Lightroom
Digital Publishing
Programming
SQL
C++ BASIC
PHP-MySQL for E-commerce
Advanced PHP Workshop
Advanced PHP5 with jQuery Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET for E-Commerce
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application
HTML5 for Basic
Joomla for e-Commerce
Object-Oriented Programming (C#)
3D Animation
Animation for Beginners
3D Animation with 3DsMax 2013
Maya (Intensive)
Maya Advanced
3DsMax for Character Modelling
After Effect for Special Effect
Movie Editing with Adobe Premier
Zbrush
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2013
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp Pro 7
Interior Lighting with V-Ray
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Mobile Application & Mac
Introduction for New Mac User
iPhone for Beginner
Android Programming Beginner
Android Advanced Programming
Android For E-Commerce
iPhone Advanced : Database on iPhone
iPhone Advanced : Location Based & Social Network
Game Development and Design
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
Graphic for Game with 3DsMax & Mudbox
2D Game Programming with XNA
Unity Game Development for Beginner
Cross-Platform Games Development with App Game Kit
Microsoft Office 2010
Microsoft Excel 2010
Office 3 in 1
Adobe Certified Associate
Certificate