หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
ครั้งที่ 1 เริ่มต้นปูพื้นฐานสู่ การเป็น Graphic Designer
 • ทฤษฎีสีในงานดิจิตอล และจิตวิทยาของสี
 • ทำความรู้จักโปรแกรม Photoshop CC 2016
 • ประเภทของไฟล์รูป และการเลือกใช้ไฟล์สำหรับรูปภาพ
 • การเลื่อกใช้โปรไฟร์สีสำหรับรูปภาพ
 • เปิดภาพและตกแต่งภาพด้วย Camera RAW
ครั้งที่ 2 รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ในโปรกรม Photoshop
 • ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ใน Tool Box และ Pallete
 • การทำงานของ Layer
 • การปรับขนาดภาพด้วย image Size
 • การสร้างภาพมุมกว่าง (Panorma)
ครั้งที่ 3 การจัดการกับ Layer
 • รู้จัก Blending Mode และ Opacity
 • รู้จักการทำงานของ Brushเรียนรู้การทำงานของ Mask Layer และ Channel
 • การ Save และ การ Load Alpha Channel
ครั้งที่ 4 การทำงานในกลุ่มของ Filter
 • การปรับสีภาพด้วยคำสั่ง Adijustment
 • เรียนรู้การทำงานของ Quick Mask Mode
 • ทดลองใช้ Filter Effect
:: WorkShop 1 ::
ครั้งที่ 5 การทำงานในกลุ่มของ Filter
 • รู้จักการทำงานของการจับคู่สีในคำสั่ง Adijustment เพื่อนำไปใช้กับการตกแต่งภาพ
 • ทดลองใช้ Adijustment Layer
:: WorkShop 2 :: ทดลองแก้ไขตกแต่งภาพถ่ายให้มีความสวยงามมากขึ้นแบบแนบเนียน
ครั้งที่ 6 เทคนิคในการตกแต่งภาพ
 • เรียนรู้เรื่องการปรับสกินโทน(สีผิวคน)
 • เทคนิคการตกแต่งภาพบุคคล
 • เทคนิคการปรับความคมชัดของภาพ (มีหลากหลายรูปแบบ)
ครั้งที่ 7 การสร้าง Effect ให้กับผลงาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
 • เรียนรู้การใช้ Brush เพื่อเอามาสร้าง Effect
 • ใช้ Pallete Patsh และ เส้น Path กำหนดทิดทางของ Brush Effect
:: WorkShop 3 :: การสร้างภาพแนวแฟนตาซี

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User