หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 

Basic SEO

หลักสูตรที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ที่ต้องการต่อยอดให้กับธุรกิจ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลบนโลกออนไลน์ ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ถือว่าสูงมาก SEO (Search engine optimization) จึงเป็นช่องทางที่จะเพิ่ม Traffic ให้เข้ากับเครื่องมือทางการตลาดของธุรกิจได้อย่างง่ายดาย อาทิเช่น Website, Facebook Fanpage, Youtube ด้วยวิธีการ Searchคำค้นหาจาก Google.co.th ให้ติดอันดับ TOP TEN โดยหลักสูตรนี้จะเริ่มต้นสอนตั้งแต่กระบวนการทำความรู้จักกับระบบของ SEO วิธีวิเคราะห์คีย์เวิรดิ์ในการแข่งขัน การปรับแต่งเว็บไซต์ FacebookFanpage Youtube เพื่อให้สามารถใช้งานบน google ได้ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์คู่แข่งที่อยู่บนโลกออนไลน์ และเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้จริง จากผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO โดยตรง

หลักสูตร 7 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 3.5 ชั่วโมง

ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐาน การใช้ Internet เบื้องต้น

Mozilla Firefox
Market Samurai
Rank Tracker

วิทยากร
นาย กิตติคม ฐิติวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตดีไซน์ แร็งค์ จำกัด

 • ผู้เรียนเข้าใจหลักการ SEO ที่ถูกต้อง
 • ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในการช่วยวิเคราะห์
 • ผู้เรียนจะต้องสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้
 • ราคา 4,500 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 643 บาท)
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่ม อบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User