หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 

ครั้งที่ 1 เริ่มต้นการใช้งาน V-RAY
? อธิบายความสามารถในการทำภาพเสมือนจริงของ V-ray
? เกี่ยวกับ หน้าต่างการทำงานของ V-ray
? แนะนำความเหมาะสมในการติดตั้งแต่ละ Version
? หลักการตั้งค่าต่าง ๆ ของ V-ray
? V-ray Parameter
? Indirect illumination
? Settings
? Render Elements
      - ลดเวลาในการ Render โดยการ Save ค่าแสงมาใช้
      - การกำหนดค่าต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ Render - เทคนิคในการจัดแสง Interior
      - การ render แบบหยาบ เพื่อตรวจความถูกต้องของแสง
      - การลดจำนวน Polygon ในงาน โดยใช้ V-Ray Proxy
? วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก ภาพที่เสียเฉพาะจุด
      - การกำหนดระยะชัดตื้น ชัดลึก ของภาพ (VRAY-ZDepth)

 
ครั้งที่ 2 Material การสร้างและใส่วัสดุพื้นผิวของ V-RAY
? วัสดุที่มีความมันเงา เช่น พื้นที่มีการสะท้อน ได้แก่ หินแกรนิต เป็นต้น
? วัสดุที่มีความมันวาว เช่น พลาสติก เป็นต้น
? การใช้ Fall ?off ช่วยปรับในการหักเหแสง ทำให้วัสดุที่ใช้ดูเหมือนจริงยิ่งขึ้น
? การทำวัสดุกระจก และการใส่ขอบของกระจก
? การทำวัสดุกระจกฝ้า และกระจกเงา
? การทำวัสดุกระเบื้อง และการกำหนดขนาดของกระเบื้อง
? การทำให้วัตถุเรืองแสง
? การทำพรม โดยใช้ Displacement
? การทำพรม หรือ สนามหญ้า โดยใช้ VRayFur
? การสร้างพื้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยใช้ VRayPlane
? การสร้างวัสดุน้ำกระเพื่อม
      - การใช้วัสดุหลายตัวมารวมกัน เช่น การทำผนังให้เก่า
 
ครั้งที่ 3 เทคนิคการใช้กล้องของ V-RAY และการสร้างบรรยากาศด้านหลัง ( BackGround)
? การใช้ Plane ในการสร้าง Background
? การกำหนดค่าใน Rendering Control ให้แสงสามารถทะลุผ่าน Background มาได้
? การกำหนดค่าการใช้กล้องของ Vray (VRay Physical Camera)
? การใช้ VraySphere สร้างบรรยากาศ
? การปรับแต่งบรรยากาศของท้องฟ้า โดยใช้ V-ray Sky
? การกำหนดค่าแสงแดดให้ได้แสงที่เหมือนจริง โดยใช้ V-ray Sun
? V-ray Skylight Scene Setup
      - การใช้แสงลักษณะต่างๆ (V-ray Lighting)
 
ครั้งที่ 4 เทคนิคการจัดแสงภายใน ตอนกลางวัน
? หลักวิธีการจัดแสงภายใน การกำหนดระยะความเข้มของแสง
? อธิบายขั้นตอนของการจัดแสงภายใน ตอนกลางวัน
? การกำหนดค่าของแสง ที่มาจากหน้าต่าง
? การกำหนดค่าแสงบรรยากาศภายในห้อง
? การกำหนดแสงแดด ที่ตกกระทบภายในห้อง
      - การเลือกใช้ภาพ Background ในงานตกแต่งภายใน
 
ครั้งที่ 5 เทคนิคการจัดแสงภายใน ตอนกลางคืน
? การกำหนดแสงบรรยากาศโดยรวม
? การกำหนดค่าแสง ที่มาจากบรรยากาศภายนอก
? การกำหนดแสง Down light โดยใช้ Photometric Light กับ Illuminating Engineering Society (IES)
? การกำหนดแสงไฟที่ใช้ตกแต่ง เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะ, โคมไฟตั้งพื้น, โคมห้อย เป็นต้น
 
หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
 
Share |