หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 

ครั้งที่ 1 เริ่มต้นการใช้งาน V-RAY
• อธิบายความสามารถในการทำภาพเสมือนจริงของ V-ray
• เกี่ยวกับ หน้าต่างการทำงานของ V-ray
• แนะนำความเหมาะสมในการติดตั้งแต่ละ Version
• หลักการตั้งค่าต่าง ๆ ของ V-ray
• V-ray Parameter
• Indirect illumination
• Settings
• Render Elements
      - ลดเวลาในการ Render โดยการ Save ค่าแสงมาใช้
      - การกำหนดค่าต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ Render - เทคนิคในการจัดแสง Interior
      - การ render แบบหยาบ เพื่อตรวจความถูกต้องของแสง
      - การลดจำนวน Polygon ในงาน โดยใช้ V-Ray Proxy
• วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก ภาพที่เสียเฉพาะจุด
      - การกำหนดระยะชัดตื้น ชัดลึก ของภาพ (VRAY-ZDepth)

 
ครั้งที่ 2 Material การสร้างและใส่วัสดุพื้นผิวของ V-RAY
• วัสดุที่มีความมันเงา เช่น พื้นที่มีการสะท้อน ได้แก่ หินแกรนิต เป็นต้น
• วัสดุที่มีความมันวาว เช่น พลาสติก เป็นต้น
• การใช้ Fall –off ช่วยปรับในการหักเหแสง ทำให้วัสดุที่ใช้ดูเหมือนจริงยิ่งขึ้น
• การทำวัสดุกระจก และการใส่ขอบของกระจก
• การทำวัสดุกระจกฝ้า และกระจกเงา
• การทำวัสดุกระเบื้อง และการกำหนดขนาดของกระเบื้อง
• การทำให้วัตถุเรืองแสง
• การทำพรม โดยใช้ Displacement
• การทำพรม หรือ สนามหญ้า โดยใช้ VRayFur
• การสร้างพื้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยใช้ VRayPlane
• การสร้างวัสดุน้ำกระเพื่อม
      - การใช้วัสดุหลายตัวมารวมกัน เช่น การทำผนังให้เก่า
 
ครั้งที่ 3 เทคนิคการใช้กล้องของ V-RAY และการสร้างบรรยากาศด้านหลัง ( BackGround)
• การใช้ Plane ในการสร้าง Background
• การกำหนดค่าใน Rendering Control ให้แสงสามารถทะลุผ่าน Background มาได้
• การกำหนดค่าการใช้กล้องของ Vray (VRay Physical Camera)
• การใช้ VraySphere สร้างบรรยากาศ
• การปรับแต่งบรรยากาศของท้องฟ้า โดยใช้ V-ray Sky
• การกำหนดค่าแสงแดดให้ได้แสงที่เหมือนจริง โดยใช้ V-ray Sun
• V-ray Skylight Scene Setup
      - การใช้แสงลักษณะต่างๆ (V-ray Lighting)
 
ครั้งที่ 4 เทคนิคการจัดแสงภายใน ตอนกลางวัน
• หลักวิธีการจัดแสงภายใน การกำหนดระยะความเข้มของแสง
• อธิบายขั้นตอนของการจัดแสงภายใน ตอนกลางวัน
• การกำหนดค่าของแสง ที่มาจากหน้าต่าง
• การกำหนดค่าแสงบรรยากาศภายในห้อง
• การกำหนดแสงแดด ที่ตกกระทบภายในห้อง
      - การเลือกใช้ภาพ Background ในงานตกแต่งภายใน
 
ครั้งที่ 5 เทคนิคการจัดแสงภายใน ตอนกลางคืน
• การกำหนดแสงบรรยากาศโดยรวม
• การกำหนดค่าแสง ที่มาจากบรรยากาศภายนอก
• การกำหนดแสง Down light โดยใช้ Photometric Light กับ Illuminating Engineering Society (IES)
• การกำหนดแสงไฟที่ใช้ตกแต่ง เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะ, โคมไฟตั้งพื้น, โคมห้อย เป็นต้น
 
หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Professional Web Design
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Dreamweaver CS6
Computer Art & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Flash CS6 for Animation and Interactive
Flash CS6 for Advanced Animation
Flash Advance Interactive with ActionScript 3.0
Magazine Design with InDesign
Advertising Design & Creative
Photoshop CS6
Illustrator CS6
Digital Photography
Cartoon Design Workshop
Art and Design I
Multimedia for e-learning & Courseware Design
E-Learning Administrator & SCORM Developer
Joomla for CMS
Lightroom
Digital Publishing
Programming
SQL
C++ BASIC
PHP-MySQL for E-commerce
Advanced PHP Workshop
Advanced PHP5 with jQuery Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET for E-Commerce
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application
HTML5 for Basic
Joomla for e-Commerce
Object-Oriented Programming (C#)
3D Animation
Animation for Beginners
3D Animation with 3DsMax 2013
Maya (Intensive)
Maya Advanced
3DsMax for Character Modelling
After Effect for Special Effect
Movie Editing with Adobe Premier
Zbrush
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2013
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp Pro 7
Interior Lighting with V-Ray
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Mobile Application & Mac
Introduction for New Mac User
iPhone for Beginner
Android Programming Beginner
Android Advanced Programming
Android For E-Commerce
iPhone Advanced : Database on iPhone
iPhone Advanced : Location Based & Social Network
Game Development and Design
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
Graphic for Game with 3DsMax & Mudbox
2D Game Programming with XNA
Unity Game Development for Beginner
Cross-Platform Games Development with App Game Kit
Microsoft Office 2010
Microsoft Excel 2010
Office 3 in 1
Adobe Certified Associate
Certificate
 
 
 
 
Share |